nieuws

Rotterdam gaat cel in om draaideurcriminaliteit terug te dringen

Rotterdam start in de gevangenis al met de begeleiding en opvang van gedetineerden. De gemeente doet dat om de zogeheten draaideurcriminaliteit terug te dringen. Volgens wethouder Hugo de Jonge is nazorg cruciaal en moet daarmee 'binnen' worden begonnen.
Het probleem is nu dat de nazorg voor veelplegers te laat wordt gestart. Wethouder de Jonge: "Voortaan moeten straf en nazorg naadloos op elkaar aansluiten om terugval in het oude criminele patroon te voorkomen."
Jaarlijks verlaten zo'n 3650 Rotterdammers de gevangenis. Van dit aantal is ruim 200 minderjarig en één derde tussen de 18 en 27 jaar. Gemiddeld zitten zij een straf uit van 90 dagen, dus na drie maanden staan de meesten weer op straat.
Vooral de groep kort gestraften heeft een andere aanpak nodig om een criminele carrière te doorbreken. Het recidive cijfer binnen deze groep is hoog: bijna 50%.
Begeleider Martine Meijer: "nu ik zie ex-gedetineerden vaak pas als ze al een tijdje uit detentie zijn. En dan zijn de schulden op gelopen, is er geen werk, geen scholing en geen huisvesting. Nu kunnen we tijdens detentie al starten met de nazorg waardoor we eigenlijk de problemen voor zijn."
De nieuwe aanpak komt erop neer dat tijdens de detentie de nazorg wordt uitgestippeld. Heeft iemand na het verlaten van de gevangenis een dak boven zijn hoofd? Kan de ex-gedetineerde verder met een opleiding, werk of reïntegratie? Ook wordt uitgezocht wat de financiële situatie is na ontslag? Is er een inkomen of uitkering?
Het is de bedoeling dat iedere gedetineerde maatwerk krijgt. Jonge ex-gedetineerden tot 27 jaar krijgen intensievere begeleiding.
Een voorbeeld met vervroegde nazorg is een Rotterdamse jongen met een hoog recidive-patroon. Martine Meijer: "Keer op keer belandde hij voor kleine vergrijpen in de gevangenis. Tijdens zijn detentie hebben we een begeleidingstraject ingezet. Uit onderzoek blijkt dat hij een verstandelijke beperking heeft, een laag IQ en geen ouders om op terug te vallen."
Voor deze jonge ex-gedetineerde is een oplossing gevonden in beschermd wonen en krijgt hij begeleiding voor het opbouwen van een dag-en-nacht-ritme. Hij heeft beter grip gekregen op zijn eigen situatie en is nog niet teruggevallen in zijn oude criminele patroon.
Martine Meijer: "Wij hopen dat middels deze aanpak deze jongen een kans heeft om verder te gaan en zijn leven op een andere manier in te richten, met de nodige begeleiding."
De afgelopen maanden draaide deze aanpak als een pilot. Nu wordt dat structureel opgepakt. Aandachtspunt zijn de zogeheten zorgmijders. Gedetineerden zijn niet verplicht om tijdens of na hun detentie mee te werken aan een begeleidingstraject. Volgens wethouder De Jonge is de hulpverlening wel extra alert om deze categorie ex-gedetineerden goed in de gaten te houden.