nieuws

College R'dam wil EK Paardensport steunen met acht ton

Burgemeester en wethouders van Rotterdam zijn bereid een forse financiële bijdrage te leveren aan het EK Paardensport dat in 2019 in de Maasstad moet worden gehouden. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat de EK-organisatie om 760.000 euro heeft gevraagd.
Het EK Paardensport heeft een begroting van 5,6 miljoen euro. Het overgrote deel van de inkomsten moet voortkomen uit sponsorgeld. Ook is het ministerie van VWS om een bijdrage gevraagd (1,3 miljoen euro). De steun van de gemeente zou neerkomen op 14 procent van de begroting.
Of Rotterdam het EK 2019 krijgt is nog de vraag. Pas in november neemt de FEI (de internationale paardensportbond) een besluit over de toewijzing. Rotterdam is een grote kanshebber, omdat het eigenlijk drie EK's tegelijk wil organiseren: dressuur, springen en para-dressuur.
Het EK Springen werd in 1989 op het CHIO-terrein gehouden. In 2011 vond in Rotterdam het EK dressuur plaats.
Het college van B&W stelt dat het EK 2019 het imago van Rotterdam als sportstad zal versterken. Daarnaast zal via side-events de koppeling worden gemaakt tussen topsport en breedtesport én onderwijs.