nieuws

Rotterdamse verzorgingshuizen onder verscherpt toezicht

De verpleeghuizen Pniël en De Koningshof in Rotterdam zijn onder verscherpt toezicht geplaatst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De verpleeghuizen van de Lelie Zorggroep gingen op meerdere punten slordig te werk. De veiligheid van cliënten was daardoor mogelijk in gevaar.
De inspectie ging afgelopen jaren meerdere keren langs bij de instellingen, waar mensen met lichamelijk aandoeningen en dementie worden opgenomen.
De inspectie constateerde iedere keer dat veel niet in de haak was. Zo lagen er insulinepennen tussen het eten en het drinken in koelkast en was medicatie bedorven. Ook waren dossiers niet op orde en waren medewerkers niet goed geschoold.
De zorggroep is daarna een paar keer gewaarschuwd, maar volgens de inspectie is er onvoldoende verbeterd. De verpleeghuizen staan daarom komende acht maanden onder verscherpt toezicht.