nieuws

Noodpompen vanwege watertekort Goeree-Overflakkee

Het Waterschap Hollandse Delta laat noodpompen plaatsen om Goeree-Overflakkee ten zuiden van de N59 te voorzien van zoet water uit het Haringvliet. Doordat het Volkerak-Zoommeer vol blauwalg zit, kan dat water niet gebruikt worden.
Doordat het water uit het meer onbruikbaar is, daalt het waterpeil in sloten in het gebied. "Tegelijkertijd wordt er vanwege de droge periode en het warme weer wel water onttrokken om gewassen te beregenen", aldus het waterschap.
De noodpompen worden donderdagochtend geplaatst. Ook roept het waterschap agrariërs op om spaarzaam om te gaan met slootwater én zich te houden aan de meldplicht voor beregeningen, het aanvoeren van water om gewassen te besproeien.
Het waterschap laat weten extra maatregelen te nemen als het waterpeil in de sloten blijft teruglopen. "Dan behoort het instellen van een beregeningsverbod tot de mogelijkheden."