nieuws

Beestenboeleigenaar moet wijken van gemeente S'dam

De aan de Poldervaart/spoorlijn-engte nabij de Scholengemeenschap Spieringshoek gestalde hobby-dieren van Schiedammer Rodney Ketting Olivier moeten wijken voor noodzakelijke fietspad- en viaduct-werkzaamheden.
En u begrijpt het al beheerder Ketting Olivier en pachter Jan Bakker zijn het daar niet mee eens.
Het van gemeentewege zoeken naar een alternatief landje met stallingsplek is vooralsnog op niets uitgelopen. En de Poldervaartroute-verlegging plus hoger viaductdoorsteek-herverbouw staat al voor over drie weken in de planning.
Rodney Ketting Olivier is er niet gerust op dat ie voor z'n tientallen diertjes waaronder drie lama's, pony's, geiten en diverse gevleugelde vrinden op subiete termijn een pasklare opvang-oplossing aangedragen krijgt.
Zolang de gemeente geen bevredigend alternatief biedt weigeren pachter Bakker en z'n gelegenheidsbeheerder Rodny Ketting Olivier hun idyllerige opstal-terreintje te verlaten.
Een demonstratieve verschansing die met veel beestenboelbombarie gepaard zal gaan ligt dan in het verschiet, voorspellen het geagiteerde duo.
Jack Kerklaan sprak met Rodney Ketting Olivier de jongste van het stel