nieuws

Utrecht krijgt hoofdrol bij fusie Leerdam, Vianen en Zederik

Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
De provincie Utrecht moet het voortouw nemen bij de geplande herindeling van Leerdam, Vianen en Zederik. Dat heeft minister Blok besloten, omdat de provincie er eerder niet uitkwam met Zuid-Holland.
Leerdam, Zederik en Vianen beslisten al in november vorig jaar dat ze samen de gemeente Vijfheerenlanden willen vormen. Probleem is dat de huidige gemeentes
.
Zuid-Holland en Utrecht slaagden er samen niet in te besluiten tot welke provincie de nieuwe fusiegemeente moet gaan behoren. Daarop vroegen ze de minister om de knoop door te hakken. Blok liet donderdag weten dat Utrecht een hoofdrol krijgt in het proces.

Argumenten

''Om de impasse in het proces te doorbreken volgt minister Blok de wens van de meerderheid van de betrokken gemeenten'', laat het ministerie weten. Omdat twee van de drie gemeenteraden een voorkeur hebben voor Utrecht, is die provincie nu aan zet. ''De minister verzoekt de provincie Utrecht daarbij nadrukkelijk om het proces zorgvuldig in te richten, en opvattingen en argumenten van de provincie Zuid-Holland en andere belanghebbenden in de afweging mee te nemen'', aldus het ministerie.
Utrecht moet met een herindelingsadvies komen en dat voorleggen aan de minister. Volgens Blok is het wel de bedoeling dat ook de gemeenten, inwoners en andere betrokken partijen hun mening mogen geven.