nieuws

Grote steden groeien door, platteland krimpt verder

De komende vijftien jaar neemt het aantal mensen in ons land toe met 950.000, verwachten het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving. Driekwart van de groei komt voor rekening van de grote en middelgrote steden.
Rotterdam krijgt er tot 2030 ruim tien procent meer inwoners bij. Utrecht groeit van de grootste steden het hardst. De Domstad kan rekenen op een inwonersgroei van ruim 21 procent. Amsterdam krijgt er 18 procent meer mensen bij.
De aanwas komt voor een belangrijk deel door immigratie. Maar ook trekken steden mensen aan dankzij de bedrijven, universiteiten en hogescholen die er gevestigd zijn.
Daartegenover staat dat er ook gebieden zijn waar het inwonertal krimpt. De grootste daling is te zien in buitengebieden, zoals in Korendijk (-7,3) en Albrandswaard (-7,6). Maar ook in Barendrecht (-6,3) en Zwijndrecht (-3,1) daalt het aantal mensen.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de samenstelling van gemeenten verandert. Vijftien jaar geleden telden steden en dorpen ongeveer evenveel ouderen. Maar de komende vijftien jaar blijft het aantal ouderen in steden stabiel, terwijl dat in kleine gemeenten bijna verdubbelt.
Of de verwachtingen ook uitkomen, hangt af van de immigratie, de economie en de woningbouw in de komende jaren.