nieuws

Directeur Rotterdam Business School onderwerp van fraude-onderzoek

RBS
RBS
De directeur van de Rotterdam Business School - de RBS - is geschorst. Binnen zijn instituut is er mogelijk financieel gesjoemeld. Dat meldt de Hogeschool Rotterdam.
Er wordt een officieel onderzoek gestart naar de administratie en de facturering binnen de RBS en de eventuele betrokkenheid van de directeur.
Het besluit om de directeur te schorsen is genomen op basis van de voorlopige uitkomsten van een eerste onderzoek door de RBS zelf. De schorsing zou een ordemaatregel zijn, geen disciplinaire maatregel.

Plagiaat

De directeur kwam een aantal jaren geleden in opspraak omdat hij plagiaat zou hebben gepleegd. Hij gebruikte een tekst van een blog in zijn blog, zonder aan bronvermelding te doen. De man werd toen berispt.
De directeur was in het verleden hoofd personeel & organisatie van de Hogeschool Rotterdam.