nieuws

Islamitische Universiteit Rotterdam mag zich geen universiteit noemen

De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) moet haar naam wijzigen. De Tweede Kamer is bezig met een nieuwe wet die voorkomt dat opleidingsinstituten onterecht gebruik maken van een universitaire titel. De IUR is al meerdere keren in opspraak geweest, maar tot nu toe kon de overheid niet ingrijpen.
VVD-kamerlid Pieter Duisenberg: "Deze wet gaat de wildgroei aan universiteitsnamen, hogeschoolnamen en allerlei diploma's tegen."
De Islamitische Universiteit Rotterdam telt driehonderd studenten die een opleiding tot imam of geestelijk verzorger volgen. Rector Akgünduz veroorzaakte in het verleden ophef met omstreden uitspraken over Turkse minderheden en homoseksuelen. Meerdere keren is tegen het haatzaaien van de rector gedemonstreerd.
Ook de minister van onderwijs, Jet Bussemaker, heeft zich kritisch uitgelaten over de rector, maar maatregelen tegen hem treffen bleek onmogelijk.

Aanpakken

Nu heeft de overheid een instrument in handen om wel in te grijpen. VVD-kamerlid Duisenberg: "Dit is de manier om een instelling aan te spreken als ze niet voldoen aan de Nederlandse normen en waarden van gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting en anti-discriminatie."
De nieuwe wet betekent dus niet alleen dat je de naam universiteit alleen mag dragen als je voldoet aan een aantal onderwijskwaliteiten maar ook moeten universiteitsbestuurders hun toon matigen.
De Islamitische Universiteit Rotterdam is op de hoogte van de wetswijziging maar heeft nog niet bekendgemaakt hoe hiermee om te gaan.

Islamic University of Europe
In totaal zullen veertig onderwijsinstellingen in Nederland hun naam moeten wijzigen vanwege misleidend gebruik.
Dat geldt ook voor de Islamic University of Europe in Rotterdam-Noord. Hier worden studenten opgeleid tot geestelijk verzorgers op hbo-niveau. Docent George Muishout: "We zullen nog wel moeten nadenken over een nieuwe naam maar zullen uiteraard de naam aanpassen."
Deze week wordt de wet behandeld, volgende week zal de Tweede Kamer erover stemmen. Een ruime meerderheid heeft zich al achter de nieuwe wet geschaard. Ook studenten kunnen gevolgen van de nieuwe wet ondervinden. Zij kunnen niet meer in aanmerking komen voor studiefinanciering als de onderwijsinstelling niet officieel wordt erkend.