nieuws

Boeren polder Buytenland teleurgesteld in provincie

Akkers in Rhoon
Akkers in Rhoon
De boeren in de polder Buytenland bij Rhoon blijven teleurgesteld in de provincie Zuid-Holland. De grond houdt de bestemming natuur en daarmee blijft er voor de agrariërs onzekerheid.
''We willen meewerken om in de polder voor goede natuur te zorgen, maar dan moet de bestemming wel worden aangepast'', zegt Aart Jan de Vos namens de boeren. ''Grond met de bestemming natuur is waardeloos. Daar kun je als bedrijf niets mee. Dan is er niets over te dragen aan erfgenamen. Ook hoef je niet bij een bank aan te kloppen.''
De polder Buytenland moet natuurgebied worden als compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Van de oorspronkelijke plannen om er een oermoeras van 600 hectare van te maken is inmiddels afgeweken. En de boeren mogen in de polder blijven.
''De bestemming is ooit veranderd van agrarisch naar natuur'', vervolgt De Vos. ''Om het voor ons rendabel te maken moet dat worden teruggedraaid. Maar blijkbaar is men bang dat we met agrarische grond iets anders willen gaan doen. Dat is niet aan de orde. Daar willen we zelfs voor tekenen.''

Provincie


Volgens de provincie is het terugdraaien onmogelijk. ''Natuurpartijen zullen dan naar de Raad van State stappen en daar zal een bestemmingsplan waarin het gebied uitsluitend agrarische doeleinden bevat geen stand houden'', zegt een woordvoerder in een reactie.
''Uit jurisprudentie blijkt dat de Raad van State niet accepteert dat ruimtelijke ontwikkelingen alléén via het privaatrechtelijke spoor worden verankerd. Ze moeten ook altijd publiekrechtelijk - dus via het bestemmingsplan - worden verankerd.''
Tot slot zegt de provincie dat de bestemming wijzigen naar agrarische doeleinden nadelig is voor boeren die willen verkopen. De agrariërs kunnen dan niet meer volledig schadeloos worden gesteld.

Mening

De meerderheid van Provinciale Staten staat achter de plannen van Gedeputeerde Staten, die de bestemmingswijziging uitsluiten. Voordat de plannen worden doorgezet mogen de boeren binnenkort hun mening geven.