nieuws

Islamitische Universiteit doet toch niet mee aan onderzoek

Islamitische Universiteit
Islamitische Universiteit
De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) weigert verdere medewerking aan een onderzoek van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De instelling had eerder wel steun toegezegd, maar zou zich deze week hebben bedacht.
Onderwijsminister Jet Bussemaker meldde donderdag in de Tweede Kamer dat de universiteit niet meer wil meewerken aan het onderzoek van de NVAO, die oordeelt over hoger onderwijs.
De IUR benadrukt in een reactie vorig jaar zelf te hebben voorgesteld om met de NVAO ''een onafhankelijk onderzoek te doen naar maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en burgerschap''.

Zware druk

Dat de instelling inmiddels van gedachte is veranderd, komt volgens de IUR doordat gemaakte afspraken rond het onderzoek steeds werden veranderd. De NVAO zou 'onder zware druk' hebben gestaan van de minister en Onderwijsinspectie.
''Hiermee werd het instellingsbestuur van de IUR duidelijk dat de lange arm van de minister via de Onderwijsinspectie doorklonk in een onafhankelijk onderzoek van de NVAO'', concludeert de Islamitische Universiteit.

Groen licht

De NVAO gaf de instelling
om nog eens zes jaar de masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging te geven. De in 1997 opgerichte instelling lag toen al onder vuur in de politiek.
Zo had minister Bussemaker de Raad van Toezicht van de IUR opgeroepen rector Ahmet Akgunduz de laan uit te sturen. Uitlatingen van de schoolbestuurder op internet waren de bewindsvrouw in het verkeerde keelgat geschoten.
De schoolbestuurder raakte onder meer in opspraak toen hij twitterde dat Koerdische strijders "honden" waren, die moeten worden "uitgeroeid". Ook hekelde hij Turkse kiezers die niet stemden op de AK-partij van president Erdogan.

Verwaarlozen

Bussemaker zei donderdag nieuwe wetgeving te hebben uitgedacht, die haar in staat moet stellen om in te grijpen als onderwijsinstellingen hun taak verwaarlozen om het 'maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen'.
De IUR zegt dat overigens wel degelijk te doen. Zo zou er aandacht zijn voor het onderwerp 'Grondrechten: vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en het
non-discriminatiebeginsel'.
De instelling richt zijn pijlen op het ministerie van Onderwijs. Dat zou 'expliciet zijn uitgenodigd' om gastcolleges te verzorgen over die onderwerpen, maar daar niet op zijn ingegaan.