nieuws

Fietsenstalling Maassluis langer dicht om drugsvondst

De fietsenstalling bij het station van Maassluis blijft nog bijna een half jaar dicht. Dat besloot burgemeester Edo Haan nadat tijdens een controle softdrugs en een wapen waren gevonden in de bewaakte stalling. Ook moet exploitant Ahmed El Boustati het veld ruimen.
Haan schrijft in een brief aan exploitant El Boustati dat er voldoende aanwijzingen zijn dat vanuit het pand in drugs werd gehandeld. Dat de uitbater op vakantie was toen de verdovende middelen werden ontdekt, doet er volgens de burgemeester niet toe.
''Rapportages van de politie geven duidelijk aan dat er geen sprake was van een incidentele situatie waarbij per toeval drugs is aangetroffen'', schrijft Haan. Er zou sprake zijn geweest van een 'reguliere handel' in drugs.
Verantwoordelijk
Ook vindt de gemeente dat El Boustati gewoon verantwoordelijk is voor zijn zaak, ook als hij zelf niet aanwezig is. De exploitant heeft altijd in alle toonaarden ontkend dat hij iets te maken heeft met drugshandel in de fietsenstalling. Het Openbare Ministerie heeft de zaak tegen hem geseponeerd.
De gemeente wil ook af van uitbater El Boustati. Het contract met de exploitant wordt 'met onmiddellijke ingang' ontbonden. Hij krijgt zeven dagen de tijd om de bewaakte fietsenstalling te ontruimen. El Boustati laat het er niet bij zitten en heeft een advocaat in de arm genomen.
"Die moet nu maar voor mij gaan strijden'', zegt El Boustati ''We moeten het nu juridisch afhandelen, want de gemeente wil niet met mij om tafel." De ondernemer is strijdbaar en wil absoluut geen uitkering aanvragen.

Plan B

"Nee, dat doe ik niet. Kom nou. Dan treedt plan-B in werking: dan vertrek ik. En dan laat ik mijn dochter van vier jaar achter. Dan wordt mijn gezin de dupe en dat is dan de schuld van de gemeente."
De fietsenstalling moest na de vondst in augustus al de deuren sluiten. Inmiddels is besloten dat de stalling pas in februari 2017 kan heropenen. Dat moet de 'bekendheid van het pand als drugsadres' tenietdoen. De exploitant kan nog wel een bezwaarschrift indienen.