FEYENOORD CITY

Feyenoord richt zich op drie resterende stadionplannen: één nieuwbouw en twee renovatieopties

| Foto:
| Foto:
Feyenoord heeft een projectgroep opdracht gegeven drie opties met betrekking tot een stadion voor Feyenoord te onderzoeken. Het gaat om twee renovatieplannen en één nieuwbouwplan.
De vernieuwbouwplannen van De Kuip, zijn De Moderne Kuip en het verbouwplan van enkele jare geleden van de BAM, dat nu de FFC-variant heet. Het nieuwbouwplan borduurt voort op het vorige plan waar in november het vertrouwen in is op gezegd en zou moeten komen op de kavel aan de Maas.
Het onderzoek volgt na het besluit van Feyenoord om het hele stadiondossier te herijken en alle opties opnieuw te heroverwegen. In april worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd en ook openbaar gemaakt.
Alle drie de plannen worden beoordeeld op dezelfde criteria. Daarbij wordt onder meer gekeken naar bouwkosten, sfeerelementen, stichtingskosten, financierbaarheid en de bijdrage aan de begroting van Feyenoord. De projectgroep gaat diverse stakeholders, zoals supporters en de gemeente Rotterdam, vragen naar hun input. In de loop van april levert de projectgroep een eindrapport op aan de directie en de Raad van Commissarissen van Feyenoord.

Werkwijze van de projectgroep

De projectgroep gaat als volgt te werk. De drie opties worden getoetst op een twintigtal uiteenlopende criteria. Zo moet een stadion bijvoorbeeld de sportieve ambities van de club mogelijk maken, goede commerciële faciliteiten bieden, veilig zijn en goed bereikbaar. Daarnaast zijn sfeerelementen, zoals dicht op het veld zitten en akoestiek, belangrijk. Het Programma van Eisen dat in de afgelopen jaren is opgesteld voor Nieuw Stadion is daarbij leidend. Dit Programma van Eisen is het totaal aan wensen en verwachtingen die supporters, commerciële partners, evenementenorganisaties, overheden, UEFA, FIFA, KNVB, de directies van Stadion en club, brandweer en politie aan een stadion van Feyenoord stellen.
De projectgroep haalt input van supporters op via objectief marktonderzoek. Hiervoor is het Rotterdamse bureau Blauw Research ingehuurd. Uit het supportersonderzoek moet blijken of de 140 supporterswensen die zijn opgenomen in het Programma van Eisen ‘Nieuw Stadion’ aangepast moeten worden. Uiteraard gaat de projectgroep ook in gesprek met de gemeente Rotterdam, de initiatiefnemers van het DMK-plan en onafhankelijke derden en deskundigen.