nieuws

Provincie zag fouten Chemours door de vingers

Chemours
Chemours
De provincie Zuid-Holland heeft zeker twee keer een te hoge uitstoot van gevaarlijke stoffen door de vingers gezien bij het bedrijf Chemours, het voormalige Dupont, in Dordrecht.
Bij het bedrijf was in 2006 en 2007 een piek te zien in de uitstoot van de stof perfluorisobuteen (PFIB), dat ook bij lage concentraties giftig is.
Chemours beloofde maatregelen te nemen en ontkwam daarmee aan sancties, zo blijkt uit antwoorden van de provincie op vragen van de gemeente Sliedrecht.
De door Chemours toegezegde maatregelen zouden effectief zijn geweest.''De emissie van perfluorisobuteen is daarna binnen de vergunde waarde gebleven'', meldde de provincie.

Mosterdgas


Volgens toxicoloog Jacob de Boer is PFIB een acuut giftige stof, die tien keer giftiger is dan fosgeen dat in de eerste wereldoorlog werd gebruikt als gifgas. Volgens de hoogleraar zou de stof überhaupt niet in de lucht terecht mogen komen.

PFOA


De fabriek
. Dupont gebruikte tot 2012 PFOA, een andere giftige stof die wordt gebruikt bij het maken van teflon.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD Zuid-Holland Zuid onderzoeken nu hoe hoog de PFOA-waarden zijn in het bloed van omwonenden.
Het middel wordt inmiddels niet meer gebruikt. In plaats daarvan koos Chemours voor de stof GenX, maar ook dat middel is niet onomstreden.