nieuws

Provincies willen uitstel bezuiniging regionale omroepen

Staatssecretaris Dekker moet voorlopig afzien van de bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroepen. Dat vinden de provinciebesturen, verenigd in het IPO.
De provincies hebben een
aan de staatssecretaris.
Dekker maakte onlangs bekend dat hij zijn wetsvoorstel voor modernisering van de dertien regionale omroepen in ons land voorlopig niet indient bij de Tweede Kamer. De provincies vinden dat dan ook de daaraan gekoppelde bezuiniging van tafel moet.
Omdat de staatssecretaris tot nu toe vasthoudt aan de opgelegde korting moeten alle regionale omroepen individueel de bezuiniging opvangen. RTV Noord, RTV Noord-Holland en RTV Utrecht maakten al bekend dat dat bij hen tientallen banen kost.
RTV Rijnmond wordt in de plannen met zo'n 1,2 miljoen euro gekort. Dat vraagt ook om een reorganisatie, maar de consequenties zijn nog niet duidelijk. Voor de provincie staat echter vast dat door het niet doorgaan van nieuwe wetgeving de redacties hard geraakt worden.
Door de nieuwe wetgeving moest een landelijke organisatie ontstaan, waarin veel ondersteunende diensten van de dertien omroepen worden samengevoegd. In dat plan zou er nauwelijks bezuinigd hoeven worden op de redacties van de omroepen.
Het IPO vreest dat dat nu toch gebeurt en redacties minder programma's kunnen maken, waardoor kijkers en luisteraars de dupe worden. Ze vragen Dekker dus om zijn bezuiniging van tafel te halen. Een kopie van dat verzoek is gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer.