nieuws

Afschaffen fiscale aftrek monumentenzorg 'dramatisch'

Een dramatisch besluit, vindt Victor de Koninck het afschaffen van de aftrekregeling voor eigenaren van rijksmonumenten. De eigenaar van twee historische panden stelt dat zonder de financiële regeling het lastig wordt om de monumenten te blijven onderhouden. Ook belangenverenigingen noemen het een 'historische vergissing.'
Tot op heden konden eigenaren van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Deze aftrekpost komt in 2017 te vervallen, zo heeft minister Bussemaker woensdag bekendgemaakt.
De staat gaat gerichter subsidiëren, waardoor minder panden in aanmerking komen voor financiële steun vanuit het Rijk. Tegelijkertijd is het ook een bezuiniging: voorheen werd jaarlijks voor 57 miljoen euro gedeclareerd. Het beschikbare subsidiebedrag wordt straks teruggebracht naar maximaal 32 miljoen euro.
Oud tv-presentator en galeriehouder Victor de Koninck bezit twee monumentale panden in het centrum van Dordrecht. Een daarvan is een pakhuis uit 1735 dat hij -in overleg met een restauratiearchitect- voor 1 miljoen euro heeft opgeknapt.
De Koninck: "In Dordrecht zijn de afgelopen 25 jaar heel veel monumenten gerestaureerd. Het is belangrijk dat particulieren deze monumenten in stand houden, maar dat wordt met de nieuwe regeling wel erg moeilijk gemaakt. Je hebt voor dit onderhoud echte vakmensen nodig. Dat kost geld", aldus De Koninck.
Voor eigenaren van rijksmonumenten die al in 2016 afspraken over onderhoud hebben gemaakt, komt er in 2017 en 2018 een overgangsregeling in de vorm van een subsidie. Maar
de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen en belangenvereniging Bewoond Bewaard zijn er niet gerust op.
"Waarom ruilt de minister een goed werkende regeling in voor een slecht doordachte oplossing die veel onzekerheid voor de eigenaren met zich meebrengt. Dit is niet in het belang van het Nederlands cultureel erfgoed en dus een duidelijke stap terug in de tijd," aldus de verenigingen.