nieuws

Nederland bij koplopers belastinghervorming

Logo Rijnmond InZaken
Logo Rijnmond InZaken
Nederland hoort bij de landen die vorig jaar aan de grootste hervormingen in hun belastingstelsel hebben gewerkt. Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een donderdag gepubliceerd rapport.
België, Griekenland, Japan, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje waren samen met Nederland de landen die de meest vergaande plannen aankondigden of doorvoerden. In Nederland ging het daarbij, net als in Oostenrijk en

België, vooral om verlagingen in de inkomstenbelasting. Die zijn bedoeld om de werkgelegenheid te vergroten en de koopkracht te versterken.
Wereldwijd werden belastinghervormingen vorig jaar vooral gericht op het stimuleren van de economische groei. Dat is een verandering ten opzichte van de afgelopen jaren. Sinds de financiële crisis werden maatregelen vooral gebruikt om de overheidsfinanciën te versterken. Dat gebeurde bijvoorbeeld via de verhoging van de btw.