RIJNMOND KIEST

Terugkijken: Rijnmond Kiest, maar wat? Lijsttrekkers Gorinchem met elkaar in debat

Het gemeentehuis in Gorinchem
Het gemeentehuis in Gorinchem © Rick Huijzer
Hoe verbeteren we de bereikbaarheid van Gorinchem? Heeft de stad inmiddels niet genoeg sociale huurwoningen? Hoe staat het met de sfeer binnen de gemeenteraad? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart gingen maandagavond de lijsttrekkers van de elf deelnemende partijen in Gorinchem met elkaar in debat.
Het debat, in samenwerking met houvangorinchem.nl, is terug te kijken via de onderstaande livestream:
De partijen in het kort:

CDA

Het CDA in Gorinchem stelt dat er bij nieuwbouw meer aandacht moet zijn voor levensloopbestendige woningen en voor huizen voor starters. De partij wil kijken of er, vergelijkbaar met een ‘knarrenhof’ voor ouderen, ook een dergelijk initiatief voor jongeren ontwikkeld kan worden.
De A15 en A27 gaan binnenkort op de schop en dat is volgens het CDA erg belangrijk, maar gaat wel voor overlast zorgen. Er moeten dus goede afspraken gemaakt worden met werkgevers dat mensen meer thuis kunnen worden of voor andere vormen van vervoer kunnen kiezen. De partij wil een lobby starten voor fietspaden langs de snelweg en wil op zoek naar samenwerkingen voor verbeterd vervoer over water. Daarnaast is het CDA van mening dat er meer potentie zit in de omgeving van de MerwedeLingeLijn, bijvoorbeeld ook voor woningen of het vestigen van bedrijven.
De Avelingen is eerder genoemd als potentieel gebied voor windmolens. Voor het CDA zijn windmolens een middel en geen doel op zich. Omdat er bij de bedrijven daar te weinig draagvlak is voor dit idee, wil de partij de bedrijven de tijd en ruimte geven om op andere manieren duurzame energie op te wekken. Wel wil het CDA het zwembad versneld verduurzamen.
RNet-trein op de MerwedeLingelijn van QBuzz
RNet-trein op de MerwedeLingelijn van QBuzz © Jacco van Giessen

Jezus Leeft

De partij Jezus Leeft wil meer sociale huurwoningen en woningen in de vrije sector. Natuurgebieden binnen de gemeentegrenzen moeten beschermd worden. De partij wil de zon, wind en bodemenergie benutten om stappen te maken in de energietransitie.
Zoals de partijnaam al zegt, staat Jezus en de Bijbel centraal in de standpunten van de partij. Dat betekent dat winkels dicht zijn op zondag, het huwelijk beschermd en onderhouden moet worden en dat men om moet kijken naar de medemens. Zo wil Jezus Leeft een betere opvang voor dak- en thuislozen.
De partij wil verder het openbaar vervoer stimuleren, met meer bussen en door het actief aanpakken van de plannen voor station Gorinchem Noord.

Stadsbelang

Gorinchem heeft sinds 26 juli 2021 het predikaat UNESCO Werelderfgoed. Ook werd de gemeente vorig jaar verkozen tot mooiste vestingstad van Nederland. Dit zorgt volgens de partij Stadsbelang voor een toerismeboost, waarop door middel van citymarketing veel meer ingezet moet worden. Maar: dit mag niet ten koste van het leefklimaat.
Stadsbelang wil dat de huidige aardgasleidingen geschikt gemaakt worden voor waterstof of een combinatie van aardgas en waterstof. De partij wil niet dat er windmolens binnen tien keer de tiphoogte afstand van woongebieden komen. “Windturbines op het land zijn niet de oplossing voor het klimaatprobleem."
Volgens de partij dragen het verbreden van de A27 en een nieuwe Merwedebrug al bij aan de bereikbaarheid van Gorinchem. Stadsbelang wil daarnaast lobby’en om de haalbaarheid van een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht via Gorinchem te onderzoeken.

Democraten Gorinchem

De partij Democraten Gorinchem wil dat ‘alle remmen los’ worden gegooid voor de bouw van extra starterswoningen in de gemeente. Het aanbod sociale koop moet vergroot worden en het moet makkelijker worden om beleggers te weren, bijvoorbeeld door het invoeren van een zelfbewoningsplicht. Ook moeten leegstaande (kantoor)panden makkelijker een woonbestemming kunnen krijgen.
Democraten Gorinchem is tegen windturbines binnen de stadsgrenzen. De partij zet in op alternatieven als waterkracht, waterstof, isoleren en zon.
“Gorinchem moet een aantrekkelijke stad blijven”, zegt de partij. Zij zien het cultuurbeleid als een investering en steunen dan ook de Grote zaal in De Nieuwe Doelen. Dit moet een levendige invulling krijgen met primaire aandacht voor verenigingen, amateurkunst en een filmfestival.

Zorg voor Gorkum

De partij Zorg voor Gorkum heeft ambitieuze plannen om de bereikbaarheid van Gorinchem te verbeteren, namelijk door de aanleg van een tunnel in plaats van een brug over de Merwede. Op dat tunneldak kunnen bijvoorbeeld verenigingen komen en is er ruimte voor groen.
Ook op het gebied van duurzaamheid lezen we originele plannen. De partij is namelijk tegenstander van grote windmolens in de gemeente, maar stelt ‘windmolens op tuinkabouterformaat’ voor als alternatief voor de bewoners. Op die manier kan er in iedere tuin energie opgewekt worden, bijvoorbeeld voor verlichting.
Zorg voor Gorkum streeft daarnaast naar het aanbieden van een universitair- of hoger onderwijsdiscipline binnen de gemeente.

VVD

Het is het credo van veel lokale fracties van de VVD tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen: bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Wat de VVD in Gorinchem betreft wordt een bedrijventerrein omgebouwd naar woonwijk en leegstaande kantoren naar woningen. Het aanbod sociale huurwoningen is volgens de partij al hoog, dus moeten er meer nieuwe woningen komen in het middensegment om doorstroming te stimuleren.
De VVD wil het toerisme in Gorinchem bevorderen en extra ontwikkelen, bijvoorbeeld als riviercruisebestemming. Daarvoor moeten toeristische plekken in de gemeente en de looproutes aantrekkelijker worden gemaakt. De partij stelt dat er al tijden besluiteloosheid heerst over de plannen met De Nieuwe Doelen. Dat podium wordt slechts beperkt gebruikt en kan volgens VVD niet opboksen tegen de grote theaters in de buurt. De partij wil kijken hoe gemeenten met een dergelijk probleem dit hebben aangepakt.
Theater De Nieuwe Doelen in Gorinchem.
Theater De Nieuwe Doelen in Gorinchem. © Rijnmond
Qua mobiliteit noemt VVD een extra verbinding tussen oost en west een absolute must, omdat de huidige verbinding aan de maximale capaciteit zit. Daarnaast moeten de wegen in Gorinchem veiliger worden gemaakt voor fietsers en moet de ov-frequentie omhoog.

PvdA

Creatieve initiatieven zoals Knarrenhof en Tiny Houses, daar is de PvdA in Gorinchem voorstander van, net als een zelfbewoningsplicht.
De energietransitie moet voor iedereen betaalbaar zijn en dus niet leiden tot energiearmoede, zegt PvdA. Waar het haalbaar is zonder overlast, is er ruimte voor windmolens. De partij wil bij de bouw van de Nieuwe Merwedebrug onderzoeken of er via turbines op het water duurzame energie kan worden opgewekt. De PvdA is voorstander van zonnepanelen langs de A15 en de Betuwelijn.
Vooral in de spits kan het behoorlijk vast staan in Gorinchem. Volgens PvdA moeten er keuzes gemaakt worden waar de doorstroming van verkeer wel en niet belangrijk is. Wat de partij betreft hebben mobiliteitsplannen gericht op het voorkomen van sluipverkeer en het ontwikkelen van veilige fietsroutes de hoogste prioriteit.

Gorcum Actief

Gorcum Actief wil betaalbare woningen voor starters, kleine huishoudens, doorstromers en mensen met een handicap. De partij is voorstander van het verstrekken van voorrang op Gorcumse nieuwbouwprojecten en huurwoningen aan de eigen inwoners. Ook wil Gorcum Actief een woonplicht van minimaal drie jaar bij koopwoningen.
De bereikbaarheid van Gorinchem is mede afhankelijk van een goede doorstroming op de A15 en A27. Naast het verbreden van deze wegen en de aanleg van de Nieuwe Merwedebrug, wil Gorcum Actief ook kijken naar alternatieve routes om de doorstroming te verbeteren. Zo oppert de partij een extra brugverbinding in het centrum of de aanleg van de Randweg Noord.
De partij is absoluut geen voorstander van windmolens. Alternatieven als waterkracht, energieneutrale woningen en bedrijfspanden, waterstof en groene daken zijn wel een optie in de energietransitie.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP in Gorinchem stelt dat mobiliteit een belangrijk vraagstuk is in de gemeente, want door de ontwikkeling van Hoog Dalem is het verkeer tussen oost en west enorm toegenomen. De partij vindt dat belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen om moeten worden geleid. Ook moet het ov op peil blijven of verbeterd worden. Door het fietsverkeer te optimaliseren (bijvoorbeeld door de aanleg van meer fietsbruggen), wil ChristenUnie/SGP automobilisten verleiden om op de fiets te stappen.
De partij wil dat wijken een goede mix zijn van betaalbare en duurdere koop- en huurwoningen. Doorstroming is belangrijk en om dat te bevorderen, denkt CU/SGP aan doorstroommakelaars of het aanbieden van een doorstroompremie. De partij is voor een woonverplichting bij nieuwbouw en/of transformatieprojecten en wil bovendien onderzoeken of een deel van de nog te bouwen sociale huurwoningen gereserveerd kan worden voor starters op de woningmarkt.
Om de stad en de regio aantrekkelijker te maken voor toeristen, moet de bereikbaarheid verbeterd worden en moeten er meer verblijfsmogelijkheden komen. Toegangswegen moeten aantrekkelijker gemaakt worden, er moeten goede wandel- en fietsroutes komen en er moet worden ingezet op kleinschalige evenementen en activiteiten. De partij ziet daarnaast ook graag een goed openbaar toegankelijke kanosteiger verschijnen binnen de gemeentegrenzen.

D66

Als het aan D66 ligt, worden er de komende vier jaar meer dan duizend woningen toegevoegd in Gorinchem. Om dat voor elkaar te krijgen, moet het woningbouwproces versneld worden én moeten er nieuwe manieren gevonden worden om extra woonruimte te creëren. De partij wil onderzoeken of dat mogelijk is door woonlagen toe te voegen aan bestaande woningen en of leegstaande panden omgebouwd kunnen worden naar (tijdelijke) huizen. D66 is voor een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw in gebieden van schaarste.
Wat betreft duurzaamheid wil D66 maximaal inzetten op woningisolatie, om zo ten eerste energie te besparen. Ook moet er meer aandacht komen voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfspanden en openbare gebouwen.
De bereikbaarheid van Gorinchem is een heikel punt. Dit kan alleen sterk verbeterd worden als er niet alleen wordt gekeken naar de aanleg van wegen. De partij wil onderzoeken hoe er meer verbindingen tussen oost en west kunnen komen, maar wil daarnaast ook bekijken of een duurzame P+R aan de rand van de stad kan bijdragen aan een autoluwe binnenstad. Fietsers, voetgangers en het ov moeten in ieder geval voorrang krijgen in Gorinchem. Dat ov moet niet alleen beter binnen de gemeentegrenzen, maar ook naar de grote steden. D66 is voorstander van een treinstation in Gorinchem-Noord.

SP

SP heeft een kort tienpuntenplan in aanloop naar de verkiezingen van 16 maart. Zo wil de partij een huis voor iedereen en mag niemand in armoede leven. Mensen met een uitkering moeten eerlijk behandeld worden.
Voorzieningen moeten in elke wijk aanwezig en op orde zijn. Het openbaar vervoer moet bereikbaar en goed toegankelijk zijn. Ook veilig verkeer en eerlijk parkeren noemt de partij in het plan, net als klimaatrechtvaardigheid.