nieuws

Bonden slepen gemeente Delft voor rechter

FNV
FNV
Vakbonden CNV en FNV slepen de gemeente Delft voor de rechter. De gemeente zou zich niet houden aan algemene afspraken over het behoud van arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren die buiten de organisatie aan het werk gaan, maar wel hetzelfde werk blijven doen.
,,Voor zover bekend is Delft de enige gemeente in Nederland die afspraken negeert'', verduidelijkte een FNV-woordvoerder. Net als veel gemeenten draagt Delft steeds meer werkzaamheden over aan de marktsector.
Normaal maken partijen volgens de bonden goede afspraken over behoud van loon, compensatie van pensioennadeel en garanties voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Volgens de bonden claimt de gemeente Delft een uitzonderingspositie en probeert de verantwoordelijk wethouder bezuinigingen te realiseren ten koste van zijn eigen medewerkers.
Volgens de gemeente Delft is er een ,,fatsoenlijk'' bod neergelegd en zijn het de bonden die het overleg hebben afgebroken. De gemeente geeft bij verzelfstandiging van onderdelen een salarisgarantie van vijf jaar voor medewerkers tot en met 40 jaar, zeven jaar voor medewerkers van 41 tot 57 jaar en vanaf 57 jaar een salarisgarantie tot het pensioen. Voor die laatste groep geldt ook een pensioengarantie.
Ook wil de gemeente afspraken maken, mocht toch een ,,onevenredige terugval'' in salaris plaatsvinden na die vijf of zeven jaar. ,,De bonden zijn niet ingegaan op onze uitnodiging om hierover te onderhandelen'', aldus de gemeente in een verklaring. Ook zouden medewerkers er niet honderden euro's per maand op achteruit gaan zoals de vakbonden wel beweren.
De datum waarop het kort geding dient, is nog niet bekend.