nieuws

Vondst: versies van Het Trapportaal

‘Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal, die onnatuurlijk om het leven is gekomen.’
Een fameuze zin uit het lied Commensaal (ook wel: Trapportaal) van Heinz Polzer, alias Drs. P, die in 2015 op 95-jarge leeftijd overleed.
Polzer heeft in Rotterdam gestudeerd, tussen 1939 en 1950, en wat niet veel mensen weten: dat lied Commensaal/Trapportaal is geïnspireerd door Rotterdam. Door Rotterdam-Zuid.
P. zelf daarover: : ".. in de zomer van, het zal 1953 geweest zijn, doolde ik over de kermis in Rotterdam-Zuid. Degenen, die Rotterdam Zuid niet kennen, moeten van mij maar aannemen, dat het een bijzonder neerslachtig gebied is.

Juist door zo’n kermis met al zijn gedraai en gewalm en geschreeuw en gegok en geloop worden de treurnis en de vervallenheid van zo’n buurt extra geaccentueerd.

Ik was dus op de kermis, ik vermaakte me redelijk goed, maar ik was me er wel degelijk van bewust, dat ik me bevond in een tamelijk naargeestige wijk van Rotterdam.

Ik zag die gevels, en die vensters, en ik stelde me voor hoe het leven daarachter er zou uitzien en ik dacht, ja, als ik nu eens een nummer kon maken, waarin dit alles zeer tastbaar werd uiteengezet en dan wel door middel van het bedenken van een incident in zo’n huis, waarin allerlei nogal hopeloze mensen zitten te wachten tot ze dood gaan.

Toen kwam ik op de zinsnede: er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal.
En ik bepeinsde hoe men in zo’n huis zou reageren op dit toch niet alledaagse verschijnsel."
Roland Vonk heeft allerlei verschillende uitvoeringen van Commensaal/Trapportaal meegenomen waaraan je vrij goed kunt afhoren wanneer het lied het best tot z’n recht komt.
1. Drs. P in 1966 van de lp ‘Drs. P’, met orkest en arrangement van Ruud Bos. Een beetje een dixieland-uitvoering.
2. Leen Jongewaard, min of meer cabaretesk-netjes in het tv-programma ‘Mens durf te leven’, van 1 maart 1963, gepresenteerd door Wim Ibo.
Drs. P woonde toen in Velp en was bij het grote publiek nog onbekend.
3. Zangkoor, uit een radio-programma van Jelle de Vries, uit 1982. Keurige uitvoering, maar iets van het effect van de tekst gaat verloren.
4. Het zangkwartet Mezzo Macho, met een a capella uitvoering. Van de cd die de groep in 2005 maakte met alleen maar nummers van Drs. P. Goed gezongen, maar de aandacht gaat van de tekst naar de vocale akrobatiek.
5. Cabaret De Baanbrekers, bedrijfscabaret van een Rotterdamse verzekeringsmaatschappij uit 1962. De tekst van Commensaal, op andere, wat meer dramatische muziek.
6. Drs. P in zijn eentje achter de piano, in New York in 1957. Vermoedelijk de oudste opname van het nummer. En niet de minste.
Mooi ook hoe Polzer nu en dan ‘achter loopt’ met zijn tekst, wat wel vaker gebeurde bij optredens van hem.