nieuws

Molenwaard en Giessenlanden willen fuseren in 2019

Molenwaard en Giessenlanden moeten op 1 januari 2019 fuseren. De besturen van beide gemeentes hebben dat voorgesteld aan hun gemeenteraden. Ze vinden dat de gemeenten goed bij elkaar passen en dat er veel meerwaarde is voor bewoners en bedrijven.
Het is de bedoeling dat de gemeenten de krachten bundelen in de nieuwe fusiegemeente. Dat betekent dat ze vooral inzetten op de huidige sterke punten van beide gemeenten.
In Giessenlanden is dat kerngericht werken. Zo zijn ze goed in het op peil houden van voorzieningen in elk dorp. In Molenwaard is de ambtelijke dienstverlening aan de inwoners een sterk punt. Die werkt direct, met huisbezoeken en spreekuren in de dorpen en zonder gemeentehuis.
Lokale lasten
Inwoners zullen weinig merken van de fusie, is de verwachting. Op een aantal punten verandert er wel iets. Het meest tot de verbeelding spreken de lokale lasten. Die moeten gelijk worden getrokken.
Een inwoner van Giessenlanden moet daardoor gemiddeld 18 euro per jaar meer betalen. In Molenwaard zijn bewoners juist 7 euro goedkoper uit.
De financiële basis voor een een fusie lijkt gezond. Verwacht wordt dat de nieuwe fusiegemeente per 1 januari 2019 kan starten met een reserve van 29 miljoen euro.
Hoe de gemeente moet gaan heten, is nog niet duidelijk. De gemeenteraden beslissen op 22 november of het komt tot een fusie.

Huiverig

Inwoners toonden zich in een enquête en op bewonersavonden positief, maar zijn op punten wel huiverig. Zo zijn ze bang dat het bestuur verder van de burgers af komt te staan. Dat zou slecht zijn voor de opkomst bij raadsverkiezingen.
In Giessenlanden zijn meer mensen positief over de fusie dan negatief. Alleen Arkel gaat liever helemaal niet samen met Molenwaard. Zij voelen meer voor een fusie met Gorinchem.
In Molenwaard is dat juist andersom. Daar zijn ze meer negatief dan positief. Dat komt doordat veel inwoners vinden dat deze fusie wel heel snel volgt op de laatste herindeling in 2013. Toen fuseerden Nieuw-Lekkerland, Liesveld en Graafstroom.
Christelijk karakter
Saillant detail is dat mensen in Giessenlanden bang zijn dat de nieuwe gemeente een te streng christelijk karakter krijgt. Dat gevoel leeft met name in Arkel en Schelluinen. In Molenwaard vrezen ze juist dat het christelijke karakter te veel verloren gaat.