nieuws

DuPont op het matje bij gemeente Dordrecht

De Dordtse gemeenteraad is boos en verbijsterd, dat ze pas maandag via de media vernamen, dat er begin augustus een enorme lekkage plaatsvond bij DuPont. De politici zetten vragen bij het functioneren van het bedrijf en de toezichthouders en roepen DuPont en moederbedrijf Chemours donderdag op het matje.
“Door niet adequaat te communiceren over dit soort incidenten verspelen Dupont en Chemours hun krediet in de stad”, zegt milieuwethouder Rik van der Linden (ChristenUnie/SGP). De Dordtse gemeenteraad gaat nog verder. “Dit moeten we niet pikken”, stelt Paul Tiebosch (D66).
Op 12 augustus meldde DuPont aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, die namens de provincie Zuid-Holland optreedt als toezichthouder, een ‘klein incident’. Door een mankement was er formaldehyde weggelekt uit een 47 meter hoge pijp.
Omdat de emissie van de kankerverwekkend stof plaatsvond op zo’n grote hoogte was er volgens het bedrijf géén gevaar voor medewerkers of de omgeving. Dat wordt voor de zekerheid nog wel onderzocht.

Veel groter

Intern onderzoek van DuPont wees uit dat het incident veel groter was, dan werd aangenomen. De lekkage was al op 10 augustus begonnen en pas twee dagen later opgemerkt. Zo kon er 2700 kilo van de stof weglekken. Dat is de helft van wat het bedrijf op jaarbasis mag uitstoten.
De Omgevingsdienst meldde dat vorige week aan de provincie, die op haar beurt op 22 september aangifte deed bij justitie. Dat ook die instanties geen melding maakten van het incident heeft ook kwaad bloed gezet bij de gemeenteraad van Dordrecht.

Stelselmatig in opspraak

“Dit kan echt niet”, oordeelt Dirk Pols (VVD), “blijkbaar zijn de Omgevingsdienst en de provincie niet doordrongen van de gevoeligheid van dit dossier. DuPont en Chemours komen stelselmatig in opspraak en dan kun je dit soort incidenten niet verzwijgen.”
“Ik vind dat de wethouder – en eigenlijk het hele college van b&w – dit niet moeten pikken. Ze moeten het bedrijf op het matje roepen en ook met de Omgevingsdienst en de provincie is een stevig gesprek nodig”, oordeelt Paul Tiebosch.

Geloofwaardigheid

De grootste partij, Beter voor Dordt, sluit zich bij monde van fractieleider David Schalken bij de critici aan: “Ik wist werkelijk niet wat ik hoorde. Zo’n enorme lekkage, die zo lang onopgemerkt blijft. En er dan ook zo lang over zwijgen. Zo verspeel je je geloofwaardigheid.”
Wethouder Van der Linden bedient de gemeenteraad op z’n wenken: “Ik heb beide bedrijven uitgenodigd om donderdag uitleg te komen geven op het Stadskantoor.”
De Onderzoeksraad voor Veiligheid buigt zich ook over het giflek. De onderzoeksinstelling gaat na of de ontsnapping is voor een onderzoek.
Naar verwachting wordt eind volgende week duidelijk of de onderzoeksraad een onderzoek start.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl