nieuws

Rotterdam wil drijvende boerderij naar stad halen

Art impression: Floating Farm
Art impression: Floating Farm
Het Rotterdamse college staat open voor het plan om een drijvende boerderij in de Merwedehaven te bouwen. Het stadsbestuur wil daarom dat de gemeenteraad toestemming geeft om af te wijken van stankregels, zodat de zogenoemde 'Floating Farm' er kan komen.
De boerderij moet op een ponton komen te staan bij de Marconistraat en de Gustoweg. Er is plaats voor maximaal veertig melkkoeien en 6000 kippen.
De veehouderij is vooral bedoeld om kinderen en studenten voor te lichten. Verse producten zoals melk, yoghurt en kaas zullen alleen op kleine schaal worden verkocht.
Volgens de huidige regels mag de boerderij niet in de Merwedehaven komen vanwege de mogelijke stankoverlast van het pluimvee en de runderen.
De gemeente wil een uitzondering maken omdat de Floating Farm een stuk kleiner is dan gewone veerhouderijen, waarvoor de regels eigenlijk zijn bedoeld.
Rotterdam denkt dat de boerderij een publiekstrekker wordt. Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt, begint de aanleg van de boerderij in november. De bouw moet in juli klaar zijn.
De Floating Farm in Rotterdam zou de eerste ter wereld zijn.