nieuws

Woningcorporaties vangen bot bij Raad van State

Woningcorporaties vonden het niet terecht dat ze geld moesten ophoesten om Vestia overeind te houden
Woningcorporaties vonden het niet terecht dat ze geld moesten ophoesten om Vestia overeind te houden
Woningcorporaties hebben terecht moeten meebetalen aan de redding van het Rotterdamse Vestia. Dat heeft de Raad van State bepaald.
Vorig jaar kwam de bestuursrechter ook al tot dezelfde conclusie in een zaak die was aangespannen door zes woningcorporaties. Zij vonden het niet terecht dat zij geld moesten ophoesten om Vestia overeind te houden. De corporaties gingen in hoger beroep en krijgen nu weer ongelijk.
Vestia was in de problemen gekomen door te handelen in risicovolle beleggingen. Er ontstond een tekort van 2 miljard euro, dat deels moest worden opgebracht door alle andere corporaties. Volgens de Raad van State mocht dit, omdat huurders meer gediend waren met het behoud van Vestia dan met het faillissement van de corporatie.