nieuws

Raad van State vernietigt bestemmingsplan Lijnbaankwartier

Winkelend Publiek Lijnbaan
Winkelend Publiek Lijnbaan © Tom van Vark
De gemeenteraad van Rotterdam moet een nieuw bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel vaststellen. De Raad van State heeft de bezwaren van een aantal vastgoedbedrijven tegen het plan gegrond verklaard.
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan in januari vast. Het gaat om een groot deel van Rotterdam-Centrum, het gebied van Weena tot Blaak, en Haagseveer.
In het plan is voor het hele gebied een maximum aantal meters opgenomen dat voor detailhandel mag worden gebruikt.
Het inperken van winkelruimte gebeurde op aandringen van de provincie Zuid-Holland. Die wil niet meer nieuwe meters, omdat er al zoveel winkels leeg staan.
Het nieuwe plan zou in de praktijk echter voor teveel onduidelijkheid voor vastgoedbedrijven hebben gezorgd. Hun advocaten konden dat aan de hand van voorbeelden duidelijk maken.
De Raad van State ging met de argumentatie mee en vernietigde het plan.
De gemeenteraad van Rotterdam moet nu binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan vaststellen.