nieuws

Kamervragen over interview met voorzitter politievakbond op Radio Rijnmond

PvdA-Kamerlid Marcouch wil van minister Van der Steur weten of hij het eens is met ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. De voorzitter van de politievakbond zei woensdagochtend op Radio Rijnmond dat gemeenten als Maassluis zelf meer moeten doen om problemen met hangjongeren te voorkomen.
Van de Kamp vindt dat gemeenten
moeten schuiven. Hij ziet een verband tussen bezuinigingen op bijvoorbeeld jongerenwerk en de situatie in de Burgemeesterswijk van Maassluis, waar jongeren ruiten ingooien en mensen intimideren.
De vorming van de Nationale Politie is er volgens Van de Kamp debet aan dat de politie niet meer snel en adequaat kan reageren op dit soort problemen. In kleinere gemeenten zijn bij de reorganisatie bureaus gesloten. Ook is er bezuinigd op politieauto's en personeel.
"Bent u bereid zich persoonlijk in Maassluis op de hoogte te laten stellen van de ontstane problematiek met hangjongeren in de Burgemeesterswijk?", wil Marchouch van de minister weten. "Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?"