nieuws

Rijnmond Staat Stil met Sjef Czyzewski

Jaarlijks krijgt de politie niet minder dan 60.000 meldingen over verwarde mensen. En waar belanden zij dan vaak? In de boeien, terwijl die mensen natuurlijk naar een psycholoog of psychiater moeten.
Sjef Czyzewski pleit voor een psychische 24-uurs dienst, net zoals de brandweer. Maar dan voor hulpverleners die uitrukken. En die alle informatie kunnen krijgen over de patiënt. "Dan moeten we de privacyregels maar aanpassen."
Czyzewski is bestuursvoorzitter bij Antes, waar Bouman verslavingszorg en Delta psychiatrisch centrum onder vallen. Hij zit ook in het landelijke Aanjaagteam Verwarde Personen.

Bart van U.

Dat is er onder meer gekomen door de zaak Bart van U., de psychotische Rotterdammer die zijn eigen zus en Els Borst doodstak. "Als hij niet een oud-minister maar een zwerver zou hebben vermoord, zou er minder aandacht zijn geweest. Dat is een tragische en cynische conclusie."
Een van de conclusies van het Aanjaagteam: we moeten veel eerder ingrijpen. Om te voorkomen dat verwarde mensen helemaal doordraaien, met messen gaan zwaaien, of nog erger.
Ja, er zijn steeds meer verwarde mensen. Dat merken ze bij Antes, maar ook bij de politie, de NS, het Leger des Heils en woningbouwverenigingen. Czyzewski: "We hebben een grote categorie mensen, die gewoon niet begrijpen wat de overheid over hen uitstort aan regeltjes. Over de huur, de zorg, hun financiën. Ze snappen het niet. Dan laten ze die enveloppen maar dicht en dan staat er ineens een huurbaas op de stoep."

Rotterdam

Rotterdam neemt op de landelijke kaart een bijzondere plaats in. "We zijn hier terecht trots op de stad. Het toerisme trekt aan, hoger opgeleiden blijven langer, er staan fantastische gebouwen. Maar we zitten met een erfenis, van al die havenarbeiders die in Zuid gingen wonen en hun baan kwijtraakten. Rotterdam heeft veel werklozen, veel laaggeletterden en daarom meer psychische problemen."
Geld om de problemen aan te pakken, is er wel. "We verspillen een miljard per jaar in de GGZ aan administratie en regelgeving. Daar kan zeker de helft vanaf. 500 miljoen, als ik die kan besteden aan verwarde mensen? Nou, laat mij maar even mijn gang gaan!"
Een gesprek met Sjef Czyzewski, de bevlogen bestuurder die eind van dit jaar met pensioen gaat. "Het is frustrerend dat we nu niet doorpakken. Politici creëren hun eigen onmacht."