nieuws

Waarom gaan wij stemmen voor de 2de kamer, de 1ste kamer beslist toch?

De Eerste Kamer
De Eerste Kamer
Jaap van Spronsen wilde tijdens de uitzending van 1 oktober het volgende weten:
Waarom gaan wij stemmen voor de 2de kamer, de 1ste kamer beslist toch?
Volgens de Grondwet zijn Tweede en Eerste Kamer gelijkwaardig, al wordt de Tweede Kamer wel eerder genoemd dan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft bovendien een andere (beperkter) taak dan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan de tekst van een wetsvoorstel veranderen, de Eerste Kamer kan dat niet. Daar staat tegenover dat de Eerste Kamer - anders dan de Tweede Kamer - het laatste woord heeft over wetsvoorstellen. Ze kan goedkeuren of juist afkeuren.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.