nieuws

Bajesklanten halen ruim 3000 euro op voor Villa Joep

Met een sportweek hebben gedetineerden en ex-gevangenen van De Schie in Rotterdam meer dan 3000 euro opgehaald voor Villa Joep, een stichting die neuroblastoom kinderkanker de wereld uit wil helpen.
Neuroblastoom is een tumor in het zenuwstelsel. Vier van de vijf patiënten overleven deze vorm van kanker niet.
Het verhaal van medegedetineerde Rick, die zijn 13-jarig zoontje na zeven ziekenhuisjaren aan de ziekte verloor, zette de (ex-)gedetineerden aan tot actie.
Zondagochtend overhandigden ze op de luchtplaats van de gevangenis een cheque aan de moeder van het jongetje naar wie Villa Joep is vernoemd. Ook dit kindje is aan neuroblastoom bezweken. Joep overleed op 4,5-jarige leeftijd.
Binnen de gevangenis zijn alweer nieuwe plannen ontstaan om de stichting te steunen.
In december staat er een spinningmarathon op stapel om geld in te zamelen voor Villa Joep.