nieuws

IJsselland Ziekenhuis en Havenziekenhuis willen fuseren

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel en het Rotterdamse Havenziekenhuis praten over een fusie. Het nieuwe ziekenhuis wordt een partner van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, dat zich in de toekomst vooral moet bezighouden met complexe zorg.
Het is nog onduidelijk wat patiënten in de praktijk zullen merken van de samenwerking tussen het IJsselland Ziekenhuis en het Havenziekenhuis.
Het is in elk geval de bedoeling dat beide ziekenhuizen blijven bestaan op de plek waar ze nu zitten. Onduidelijk is of ze zich gaan specialiseren in bepaalde behandelingen.
Het is nog onbekend wanneer de fusie zal plaatsvinden.

Toekomst
De ziekenhuizen willen samengaan om meerdere redenen. Het IJsselland wil al jaren samenwerken. Besprekingen met het Franciscus in Rotterdam mislukten in het verleden.
Het Havenziekenhuis heeft het de laatste jaren financieel zwaar. Het ziekenhuis heeft meer patiënten nodig om te kunnen voortbestaan. Een fusie kan een uitkomst zijn.
Academische functie
Het Erasmus MC wordt ook gedwongen een andere koers te varen. Het ziekenhuis zegt dat zorgverzekeraars wel geld willen geven, maar ze stellen als voorwaarde dat het Erasmus zich meer toelegt op de academische functie.
Het ziekenhuis moet daardoor meer onderzoeken doen en complexe zorg verlenen. De tweedelijnszorg - een groot deel van het dagelijkse leed - moet daarom worden afgestoten.
Dat zal betekenen dat mensen in de toekomst vaker door de huisarts worden doorverwezen naar het huidige IJsselland Ziekenhuis en het Havenziekenhuis.
Minder ruimte
Ook heeft het Erasmus MC in het nieuwe pand minder bedden. Patiënten voor wie geen plek is, moeten uitwijken naar het Havenziekenhuis of het IJsselland.
Die ziekenhuizen kunnen op hun beurt weer een beroep doen op de kennis in het Erasmus MC.