nieuws

Nijntje-verkeersborden moeten zorgen voor lagere snelheid

Een voorbeeld van een Nijntjebord
Een voorbeeld van een Nijntjebord
Er komen in onze regio speciale Nijntje-verkeersborden van Dick Bruna. Die borden moeten ervoor zorgen dat automobilisten minder hard rijden. Uit een eerste proef blijkt dat het aantal ongelukken door de borden met twintig procent zou kunnen afnemen.
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in opdracht van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag bekeken wat de snelheid zou zijn van duizend automobilisten. Ze kregen foto's van verkeerssituaties te zien en de automobilisten moesten zeggen hoe hard ze zouden rijden. .
Op foto's van een situatie zonder Nijntje-bord werd als gemiddelde snelheid 49 kilometer per uur opgegeven. Op de foto's waar het bord wél stond, werd gemiddeld 45 kilometer per uur gezegd.
Automobilisten zeggen dus dat ze langzamer gaan rijden als ze zo'n bord zien. Dat komt volgens de onderzoekers voornamelijk omdat de herkenbare borden meteen worden geassocieerd met kinderen.
De lagere snelheid zorgt ervoor dat er minder ongelukken gebeuren, zeggen de onderzoekers. In de vervolgproef willen ze de borden ook in de praktijk brengen.
"Er wordt nu gekeken waar in de regio geschikte wegen zijn om de proefborden neer te zetten", zegt een woordvoerder van de Metropoolregio. "Je moet dan denken aan woonwijken."
Hoeveel borden er komen te staan, is nog niet bekend.