nieuws

Onderzoeksraad onderzoekt giflek DuPont

DuPont in Dordrecht
DuPont in Dordrecht
De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar het giflek bij DuPont in Dordrecht in augustus. De raad is daartoe verplicht, omdat het chemiebedrijf tijdens het lek meer heeft uitgestoten dan in één keer mag volgens Europese afspraken.
Bij DuPont lekte in drie dagen tijd ongeveer 2730 kilo van de kankerverwekkende stof formaldehyde weg.
kwam pas anderhalve maand later aan het licht.
Oorzaken
De Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigde onlangs aan dat ze mogelijk onderzoek ging doen. Nu blijkt dat een Europese uitstootdrempel is overschreden, komt er zeker een onderzoek.
De raad zal voornamelijk kijken naar hoe het lek kon ontstaan. Ook wordt gekeken naar wat de industrie kan leren van deze lekkage, zodat in de toekomst niet hetzelfde gebeurt. Het onderzoek moet binnen een jaar klaar zijn.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid benadrukt dat alleen wordt gekeken naar het formaldehyde-lek. Andere schadelijke stoffen waaraan onder meer medewerkers van DuPont zijn blootgesteld worden buiten beschouwing gelaten.
Maat vol
Het giflek bij DuPont leidde tot een hoop verontwaardigde reacties van onder meer de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en de provincie Zuid-Holland. Voor veel partijen is de maat nu echt vol.
DuPont ligt al een tijdje onder vuur. Op dit moment doen het Openbaar Ministerie en het RIVM onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van blootstelling aan de stoffen DMAc en PFOA bij DuPont.
Van DMAc is bekend dat het vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken. Justitie startte het onderzoek nadat duidelijk was geworden dat 33 vrouwelijke ex-werknemers ernstige vruchtbaarheidsproblemen hadden gekregen nadat ze jaren onbeschermd in de Lycrafabriek hebben gewerkt.