nieuws

Biesbosch heeft recordaantal trekvogels

Nationaal Park de Biesbosch trekt op het moment recordaantallen trekvogels. Dat komt door de uitbreiding van het natuurgebied.
Zo is de Noordwaard van 4450 hectare landbouwgebied veranderd in een zoetwatergetijdengebied. Hier zitten al zo’n tienduizend smienten, duizenden watersnippen en honderden lepelaars.
Tienduizenden vogels in totaal komen in de Biesbosch de winter doorbrengen of maken er een tussenstop om vervolgens door te reizen naar warmere gebieden.
"Ze zien vanuit de lucht die nieuwe natuur", vertelt boswachter Thomas van der Es. "Ze oriënteren zich op de grote rivieren en zien een mooie plek om te rusten, waar ook nog eens veel voedsel is."
De vogels leggen tijdens de vogeltrek gigantische afstanden af. Zo komen de smienten uit Rusland en de lepelaars reizen uiteindelijk door naar Senegal.
Van de vogels die vertrekken, zijn de eerste na de winter rond februari/maart weer terug.