nieuws

Bonden overwegen nieuwe acties bij Shell

Shell Pernis Flickr cc Gerard Stolk
Shell Pernis Flickr cc Gerard Stolk
Het is de bonden en de directie van Shell niet gelukt om tot elkaar te komen in het conflict over een nieuwe cao voor de ongeveer drieduizend medewerkers van de locaties Pernis en Moerdijk.
Volgens Piet Verburg van CNV was het cao-overleg donderdag zinloos. Shell wilde niet over de belangrijkste punten praten.
Nieuwe acties, zoals onderbrekingen van het werk, worden daarom door de bonden niet uitgesloten.
Eind vorige maand voerden vijfhonderd medewerkers van het olie- en gasconcern actie bij de hoofdingang van de raffinaderij in Pernis. Ze eisen onder meer een beter loonvoorstel.
Het huidige voorstel zou achterblijven bij dat van vergelijkbare bedrijven. De bonden willen onder meer een hoger loonbod. Shell biedt in plaats daarvan tweemaal een eenmalige uitkering van 1000 euro.
De bonden houden ledenraadplegingen op 1 en 3 november om de actiebereidheid te peilen. Daarna volgen na een ultimatum mogelijk nieuwe, hardere acties.

Reactie Shell

Shell is teleurgesteld over het feit dat de onderhandelingen met de vakbonden nog niet hebben geleid tot een overeenkomst.
''In het licht van de huidige marktomstandigheden is de door ons voorgestelde cao realistisch en goed is'', zegt een woordvoerder. ''Ons voorstel biedt financiële vooruitgang voor alle werknemers die onder de cao vallen. Echter, de vakbonden hebben de gesprekken afgebroken.”
Shell is van plan om in gesprek te blijven met de vakbonden en de medewerkers. Ook blijft het bedrijf investeren in de fabrieken van Shell Pernis en in het personeel.