nieuws

'Rotterdam is te hard voor agressieve klanten aan de balie'

Het draaiboek dat de gemeente Rotterdam gebruikt bij agressieve mensen aan de balie deugt niet. Het zogeheten agressieprotocol schendt de grondrechten van burgers, zegt de ombudsman van Rotterdam, Anne Mieke Zwaneveld.
Zwaneveld vindt het vooral kwalijk dat mensen die agressief zijn geworden geen hulp meer krijgen. Dat kan betekenen dat ze maanden zonder geld komen te zitten. En een bezwaar tegen het opschorten van de hulp is niet mogelijk.
De ombudsman benadrukt dat agressie absoluut niet kan en dat daar ook wat tegen gedaan moet worden. Maar volgens haar moet dat op andere manieren dan nu is afgesproken.

IJshockey

"Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen het gesprek een paar minuten stil te leggen, een soort tijdstraf, zoals bij ijshockey.''

Gemeente

De gemeente Rotterdam gaat het protocol herzien. Een woordvoerster zegt dat dat al eerder was gepland. De nieuwe draaiboeken voorzien in 'lichtere straffen' voor lichtere overtredingen van de huisregels.
De gemeente wil wel de mogelijkheid houden om de dienstverlening tijdelijk op te schorten of te staken.