nieuws

Spoorvakbond roept op geweld meer te melden

De vakbond VVMC voor het treinpersoneel voert deze week campagne om geweld tegen NS'ers vaker te melden. Mensen van de bond deelden donderdag flyers uit op stations in Rotterdam en Dordrecht.
In juni bleek uit een evaluatie dat het aantal meldingen van geweld is afgenomen. De bond wijt dat voor een deel aan een gebrek aan meldingsbereidheid. Vooral minder ernstige incidenten zouden steeds minder gemeld worden.
Dat kan tot gevolg hebben dat alle partijen niet altijd de juiste maatregelen nemen om de veiligheid van het spoorpersoneel te vergroten.
Het zijn meestal zwartrijders die gewelddadig reageren richting NS-personeel. Maar ook vallen reizigers regelmatig uit als ze op onbeholpen gedrag in de trein worden aangesproken.