nieuws

Gemeenteraad wil 'Rotterdams' anticonceptieplan voor incompetente ouders

baby (Archief - Stock.xchng)
baby (Archief - Stock.xchng)
Een deel van de Rotterdamse gemeenteraad wil dat CDA-wethouder Hugo de Jonge eerst met een vrijwillig Rotterdams anticonceptieplan komt voor incompetente ouders alvorens verder te gaan met een landelijke lobby voor verplichte anticonceptie. Hierover ligt een motie van VVD, GroenLinks, SP en NIDA ter discussie.
De raad heeft niet alleen moeite met het verplichte karakter, maar ook heeft de wethouder teveel op eigen houtje gehandeld met zijn landelijke pleidooi voor een wettelijke maatregel van gedwongen anticonceptie.
VVD-raadslid Maarten van de Donk: "Tuurlijk mag de wethouder landelijk lobbyen, maar het had hem gesierd eerst met dit grote probleem binnen Rotterdam de boer op te gaan." NIDA-raadslid Nourdin El Ouali: "Zitten we hier voor spek en bonen?"
CU/SGP-raadslid Setkin Sies: "Mensen herkennen het probleem en het is lovenswaardig dat de wethouder het probleem op de agenda zet, maar het geeft valse hoop."

Korte termijn-oplossing

Volgens het CU/SGP-raadslid creëert de wethouder valse hoop omdat wetgeving vaak lang op zich laat wachten terwijl de stad op zoek is naar een korte termijn-oplossing.
Setkin Sies: "Neem het veld mee naar een reële oplossing, lanceer geen proefballon, want daar zijn de kinderen waar u zich zorgen over maakt, niet bij gebaat."
D66, GroenLinks, SP, VVD, CU/SGP en Partij voor de Dieren pleiten voor maatregelen op basis van drang in plaats van dwang. D66-raadslid Robin de Roon: "Tilburg laat zien dat in 80% van de gevallen aandringen op vrijwillige anticonceptie een adequate oplossing blijkt."
Volgens de VVD is dwang een heilloos traject omdat je je op een hellend vlak begeeft. Raadslid Van de Donk: "Het gaat in tegen de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. En aan welke criteria moet een vrouw voldoen om geen kinderen meer te mogen krijgen?"

Verplicht

Twee weken geleden pleitte de wethouder voor een wettelijke maatregel die gedwongen anticonceptie mogelijk maakt.
Deze maatregel zou moeten gelden voor vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn, psychische problemen hebben of verstandelijk beperkt zijn. Zij zouden verplicht een spiraaltje moeten laten inbrengen.
Wethouder Hugo de Jonge wil zich niet laten dicteren door de gemeenteraad. De Jonge: "Het is een precaire discussie. Aan de ene kant heb je het fundamentele recht op zelfbeschikking, maar het recht van een kind om veilig op te groeien is net zo fundamenteel. Die rechten botsen, daar gaat deze kwestie over. En ik ben ervan overtuigd dat we het recht van kinderen beter hebben te beschermen."
Volgens de wethouder heb je een wettelijke maatregel nodig als alle mogelijkheden tot vrijwillige anticonceptie zijn uitgeput. Naar het voorbeeld van Tilburg gaat in Rotterdam een project van start om bij kwetsbare ouders aan te dringen op vrijwillige anticonceptie.
Volgens wethouder De Jonge gaat het in Rotterdam om tien tot twintig vrouwen die niet te overtuigen zijn om geen kinderen te krijgen.
Na een lang en verhit debat is een motie om overleg hierover met het Rijk voorlopig te staken met een kleine meerderheid verworpen. De wethouder kan zijn landelijke lobby voor verplichte anticonceptie dus voortzetten.