nieuws

Erven Koenigs eisen kunst terug van museum Boijmans van Beuningen

Kleinkinderen en een achterkleinkind van de overleden kunstverzamelaar Franz W. Koenigs eisen honderden tekeningen terug van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Boijmans zegt in NRC Handelsblad dat het de rechtmatige eigenaar is van de werken. Woensdag dient een rechtszaak over de kwestie.
De tot Nederlander genaturaliseerde Duitse zakenman en kunstverzamelaar Franz Koenigs kwam in 1941 om het leven. Er is al jaren discussie over zijn omvangrijke kunstcollectie die hij vlak voor de oorlog verkocht. Volgens zijn erfgenamen heeft Koenigs er veel te weinig geld voor gekregen, omdat hij onder druk van de oorlogsdreiging akkoord ging met een verkoopprijs die ver onder de werkelijke waarde van de kunstwerken lag.

Collectie F. Koenigs in Boijmans van Beuningen

Kleindochter Christine Koenigs zegt dat dit in Rotterdam gebeurde met elf tekeningen en elf albums met werken van onder meer Rembrandt, Dürer, Lucas van Leyden en Hendrick Averkamp. Koenigs had ze in 1935 in bruikleen gegeven aan museum Boijmans van Beuningen.
In april 1940 werd een deel van deze Collectie F. Koenigs verkocht aan Daniël George van Beuningen. De Rotterdamse zakenman zou een slaatje hebben geslagen uit de aankoop door een veel te lage prijs te bieden. Bovendien zou hij al tijdens de onderhandelingen over de prijs hebben geweten dat hij de werken met een flinke winst kon doorverkopen aan de nazi's.
Christine Koenigs is al jaren bezig om bewijs te verzamelen die de claim van de erfgenamen ondersteunen. Ze stapte eerder ook al naar de rechter over andere werken uit de collectie van haar grootvader. In 2007 wees de Raad van State de restitutieverzoeken af.

Rechtszaak Rotterdam

Drie jaar geleden bleek dat Rotterdam aan de beurt is. De erfgenamen stuurden toen een brief naar de gemeente Rotterdam, waarin de claim op tekeningen uit de Collectie F. Koenigs zwart op wit werd gezet. De gemeente bezit het grootste deel van de museumcollectie.

Woensdag komt de zaak voor de rechter in Rotterdam. Boijmans-directeur Sjarel Ex zegt in NRC Handelsblad vertrouwen te hebben in een goede afloop. Het museum zou voldoende bewijzen hebben dat het rechtmatig eigenaar is van de kunstwerken.