nieuws

Minder vluchtelingen naar Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard
De Hoeksche Waard
De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hoeven komend jaar veel minder statushouders onder te brengen dan verwacht. De komende zes maanden wordt huisvesting gezocht voor 67 asielzoekers met een verblijfsvergunning.
Het afgelopen half jaar kwamen nog 117 statushouders naar de Hoeksche Waard. De afname van het aantal heeft te maken met de lagere asielinstroom van de laatste maanden. De vluchtelingen worden verdeeld over huurhuizen in de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard.
In totaal worden voor de eerst helft van 2017 in heel Nederland 13 duizend erkende vluchtelingen ondergebracht in huurwoningen.
In de Hoeksche Waard is ook een asielzoekerscentrum, in 's-Gravendeel.