nieuws

Eenzame uitvaart mogelijk straks nog eenzamer

De Rotterdamse dichter Rien Vroegindeweij
De Rotterdamse dichter Rien Vroegindeweij
Eens in de zoveel tijd overlijdt er in Rotterdam iemand zonder nabestaanden. De gemeente Rotterdam is dan verplicht om de uitvaart te regelen. Sinds 2007 lezen Rotterdamse dichters daarbij een gedicht voor, om de uitvaart nog enigszins aanzien te geven. Maar dat houdt nu op, hebben de dichters te horen gekregen van de gemeente.
Sinds 2007 betaalde Rotterdam een subsidie aan de dichters voor hun werk. Maar vanwege Europese regels moeten deze uitvaarten openbaar aanbesteed worden. De vraag is of er nu nog plek blijft voor de Rotterdamse dichters. Dat hangt af van de partij die deze aanbesteding weet binnen te slepen.
"Het ziet ernaar uit dat het nu definitief is", zegt de Rotterdamse dichter Rien Vroegindeweij. "Want dan komt er zo'n begrafenisondernemer uit Napels ofzo. En die gaat het toch zo goedkoop mogelijk doen voor een zo laag mogelijke prijs."

De Uitvaart

Vroegindeweij bladert in wat mappen en pakt één van zijn oude uitvaartgedichten erbij. "Dit was de eerste en het was ook nieuw voor mij", vertelt hij met een stuk papier in zijn handen. "Ik heb het stuk dan ook 'de Uitvaart' genoemd"
Meneer De Blaauw uit de Zijstraat op Zuid
We hebben elkaar niet gekend, maar het had gekund
Dat onze levenspaden elkaar hadden gekruist op enig moment
Op zomaar ergens een punt. Een punt in de tijd
Zomaar ergens hier of daar. In de stad, op een werk
Het zou misschien kunnen dat we elkaar unaniem en zwijgend elkaar ergens zijn gepasseerd
Wie weet. Je weet het nooit.

Het is niet zo vreemd dat ik u niet heb gekend
Maar dat u voor mij bestaat, nu u er niet meer bent, is raar op z'n minst
Daarom schreef ik deze woorden. Dat is mijn werk
Woorden vinden voor een afscheid aan een eenzaam graf
Een afscheid van de tijd, de onontkoombare tijd die alleen aan u toebehoorde

Rien Vroegindeweij - 2007
Vroegindeweij is één van de negen dichters die door de gemeente Rotterdam gesubsidieerd worden om een gedicht te schrijven voor deze 'eenzame uitvaarten'. Onder de dichters zijn ook Hester Knibbe, de stadsdichter van Rotterdam, en Anne Vegter, Dichter des Vaderlands.

Eervolle taak

Vroegindeweij noemt het een eer dat hij samen met zijn mede-dichters deze eenzame uitvaarten de afgelopen jaren wat aanzien heeft mogen geven.
"Je staat daar dan 's ochtends om half tien in je eentje met de mensen van de uitvaartmaatschappij", vertelt de dichter. "En het blijft vreemd. Want je leest je werk voor, maar voor wie doe je het eigenlijk? Want de dode kan het niet meer horen."
Toch blijft Vroegindeweij bij zijn mening dat de taak van hem en zijn collega's erg belangrijk is. "Kijk naar de vereenzaming van de ouderen. Hier in de buurt is pas een vrouw gevonden die tien jaar lang dood in een huis lag. Je moet er wel iets mee doen. Het gaat om het gelijkheidsbeginsel. Iedereen is gelijk, ook in de dood."
De uitgebrachte stukken van de dichters uit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam zijn verzameld op de website van deEenzame Uitvaart.