nieuws

Waarom kunnen spinnen tegen een voor hen zo hoge val?

"Oh, hai!"
"Oh, hai!"
Merel de Jong mailde ons met de vraag:
Laatst liep er een spin op mijn tafel. Die tafel heeft toch al gauw een hoogte van een meter. Ik veegde de spin er af en toen hij de grond raakte leek hij ongedeerd. Hij liep vrolijk verder. Als je dit naar verhouding bij een mens zou doen, dan zou diegene van alles mankeren. Waarom kunnen spinnen tegen een voor hen zo hoge val?
ANTWOORD:
Een spin weegt bijna niets. Zelfs voor zijn kleine lichaam is zijn gewicht relatief erg klein vergeleken bij de luchtweerstand. Die luchtweerstand heeft veel invloed op een klein dier zoals een spin. De spin valt niet als een blok maar zweeft als het ware naar beneden. De snelheid waarmee hij op de grond valt is daarom niet zo hoog, waardoor de spin door zijn val niet gewond raakt.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.