nieuws

CO2-waarden blijven stijgen

co2
co2
De concentratie kooldioxidegas in de atmosfeer is in 2015 voor het eerst in de hele wereld boven de vierhonderd deeltjes per miljoen gestegen. Dit jaar zijn de CO2-waarden nog verder toegenomen en naar het zich laat aanzien zullen nog vele generaties te maken hebben met hoge concentraties van het broeikasgas. Dat zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).
De WMO schrijft de groeispurt toe aan El Ni¤o, een weerfenomeen dat wordt veroorzaakt door veranderende oceaanstromen. In tropische gebieden leidde dit tot droogte en afname van de capaciteit van bossen, planten en zeeën om CO2 op te nemen. ,,El Ni¤o is voorbij, maar de klimaatverandering niet'', zegt secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO.
Broeikasgassen als kooldioxide, methaan en stikstofoxide ontstaan voornamelijk door industriële, agrarische of huiselijke activiteiten. Ze houden warmte vast in de atmosfeer, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. De grootste boosdoener is volgens Taalas CO2, dat duizenden jaren in de atmosfeer blijft en in de oceanen zelfs nog langer.