nieuws

Capelle koopt woningen voor asielzoekers

De gemeente Capelle aan den IJssel koopt voor maximaal 2 miljoen euro 7 woningen waarin 24 statushouders worden gehuisvest. In een raadsbrede commissievergadering stemden de Capelse raadsfracties unaniem in met het raadsvoorstel voor de aankoop.
Het is nog niet bekend in welke buurten de woningen worden aangekocht.
Het gemeentebestuur was aanvankelijk van plan veertig vluchtelingen onder te brengen in de Mientfabriek. Dat leidde tot veel verzet van omwonenden. Het plan sneuvelde uiteindelijk toen coalitiepartij Leefbaar Capelle het torpedeerde.

Huiswerk

Met de aankoop van de woningen heeft de gemeente volgens wethouder Van Sluis 'haar huiswerk gedaan' en kunnen dit jaar 168 statushouders worden opgevangen.
Voor 2017 wordt van de gemeente Capelle verwacht 124 statushouders huisvesting te geven.

Kritiek

Wethouder Dick van Sluis uitte tijdens de commissievergadering harde kritiek op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Volgens Van Sluis is de organisatie niet in staat om asielzoekers met een verblijfsstatus tijdig toe te wijzen aan de gemeente."Dat betekent dat we een aantal woningen hebben gehuurd, die hebben verbouwd voor kamerbewoning en nu staan ze leeg."
Rommeltje
Volgens Van Sluis is het COA 'niet flexibel'. Hij noemde daarbij een voorval met zestien alleenstaande statushouders die in Barendrecht zouden worden opgevangen.
"De gemeente Barendrecht had die huisvesting niet en moest de mensen terugsturen. Het COA was niet bij machte deze mensen door te schuiven naar de gemeente Capelle aan den IJssel waar wel plek voor ze was. Het is een rommeltje bij het COA."