nieuws

Rotterdam toneel van Nationale Klimaattop

In de Rotterdamse Van Nellefabriek begint woensdag de Nationale Klimaattop. Deelnemers buigen zich over de vraag hoe de uitstoot van kooldioxide kan worden verminderd. Dat is nodig om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.
Premier Rutte en staatssecretaris Dijksma openen de top. Ook burgemeester Aboutaleb en vertegenwoordigers van grote bedrijven zijn erbij. Maandagmiddag moet duidelijk zijn met hoeveel de CO2-uitstoot omlaag kan door initiatieven die op de top zijn besproken.