nieuws

'Rotterdams college doet te weinig aan armoedebestrijding'

Te weinig voor armoedebestrijding en een te kleine spaarpot. Dat is de kritiek van de oppositie op de Rotterdamse begroting voor het volgend jaar. Het college van Leefbaar, D66 en CDA heeft de financiële plannen rond en de gemeenteraad moet die tijdens de Algemene Beschouwingen goedkeuren.
Volgend jaar gaat er ruim 3,6 miljard euro om binnen de stad Rotterdam. Wethouder van Financiën, Adriaan Visser: "Dit is de totale begroting en als gemeente Rotterdam kunnen wij slechts een fractie daarvan zelf beïnvloeden."
De gemeente krijgt haar inkomsten voor het overgrote deel van het Rijk. Dat gaat om een bedrag van 2,1 miljard euro en dat is 60 procent van de inkomsten.
Ook de inwoners leveren een substantiële bijdrage. Via OZB, afvalstoffen- en rioolheffing komt er 307 miljoen euro binnen en dat is 8,5% van de begroting. Volgend jaar gaan deze lokale lasten met ongeveer een tientje voor alle huishoudens omlaag.
3,6 miljard euro inkomsten betekent ook 3,6 miljard euro uitgaven. Verreweg de meeste miljoenen gaan naar werk en inkomen, zorg, buitenruimte en verkeer en vervoer. Dan is er in 2017 voor het eerst na jaren van bezuinigingen een vrije speelruimte van zo'n 200 miljoen euro; dat gaat om 5% van de begroting.
Het Rotterdamse college is over de helft van haar regeerperiode en wil met de extra miljoenen haar eigen plannen realiseren uit het Kendoe-programma.
Wethouder Visser: "Wij doen een aantal investeringen in de buitenruimte, zorg en fors in sport.''
Het college legt haar financiële plannen nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De oppositie heeft een aantal bezwaren.
Leo de Kleijn van de SP: "We moeten nu juist investeren in de mensen waar het niet goed mee gaat, de mensen met schulden, in armoede en in achterstandswijken."
Antoinette Laan van de VVD: Alle reserves zijn vanaf 2018 uitgeput en een nieuw college krijgt straks een enorme kluif om de stad op de kaart te zetten."
Leo Bruijn van de PvdA: "We moeten voorkomen dat de tweedeling steeds verder gaat."
De verdeling van de miljoenen voor het komend jaar is nog niet in het beton gegoten. Het blijft ook behoedzaam opereren want de stad groeit, maar krijgt er geen geld bij.
Wethouder Visser: "De situatie is niet zo dat we daarvoor extra geld uit Den Haag krijgen. Dus we moeten ons heel goed afvragen hoe we nu en straks de stad betaalbaar houden."
De gemeenteraad is in debat met het college over de definitieve miljardenbegroting. Begin november moet die zijn goedgekeurd.