nieuws

Banken tekenen convenant tegen misstanden

Logo Rijnmond InZaken
Logo Rijnmond InZaken
Dertien Nederlandse banken hebben vrijdag een overeenkomst getekend waarin zij beloven om misstanden in hun sector aan te pakken. Ook vakbonden, maatschappelijke organisaties en de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hebben hun handtekening gezet.
Er zal bij investeringen van banken of hun zakelijke partners worden gekeken of er geen mensenrechten worden geschonden. Zo moet bijvoorbeeld kinderarbeid worden voorkomen.
,,Bedrijven die betrokken zijn bij slechte arbeidsomstandigheden, milieuvervuiling of het oneerlijk onteigenen van land hebben allemaal een bankrekening of een lening. Banken spreken nu af dat zij hun invloed willen gebruiken om deze mensenrechtenschendingen door hun klanten tegen te gaan'', aldus Ploumen.
Dijsselbloem: ,,In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over transparantie. Het moet duidelijk zijn voor consumenten in welke sectoren banken investeren en hoe zij hun klanten aanspreken op hun mensenrechtenbeleid''. De minister sprak van een ,,dappere stap''. Volgens hem is de overeenkomst iets unieks omdat er niet veel landen zijn waar banken en maatschappelijke organisaties zo samenwerken.
Onder meer ING, ABN-AMRO, Rabobank, de Nederlandse Vereniging van Banken, de vakbonden FNV en CNV en de organisaties Oxfam-Novib, Amnesty International en Pax doen mee.
De afspraken tussen banken, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden zijn gemaakt onder leiding van oud-minister van Milieu Jacqueline Cramer. Eerder sloot minister Ploumen al soortgelijke convenanten met de kolen- en textielsector.
Deelname aan het zogeheten convenant Bancaire Sector is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De banken rapporteren hun resultaten via de Sociaal Economische Raad aan een commissie. Als banken afspraken niet nakomen, kunnen zij hier door de andere partijen op worden aangesproken en desnoods uit het convenant worden gezet.