nieuws

Waar blijven merels in de winter?

Merel
Merel
Jan Molenaar schoof live aan en vroeg:
Ik heb veel vogels in de tuin. Twee merels, een paartje. Het mannetje komt zelfs bij mij naar binnen op bezoek, maar in de winter zie ik ze niet. Waar zijn ze dan?
ANTWOORD:
De merel is een trek- én standvogel. In de winter komen veel noordelijke vogels naar ons land. De broedvogels trekken vaak naar zuidelijke gebieden.
In Nederland en België is er vooral van september tot november (met een duidelijke piek in oktober) trekgedrag waar te nemen van noordelijke merels. De voorjaarstrek gebeurt erg onopvallend van maart tot april.
Als de winter strenger wordt, verschijnen de merels in grote aantallen in de duinstreek. De soort bezoekt ’s winters ook vaak voedertafels.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.