nieuws

Waar is de schedel van Erasmus gebleven?

De schedel van Desiderius Erasmus is kwijt. Dat concluderen onderzoekers van het tijdschrijft REALmag, een magazine over kunst en wetenschap.
De redacteuren deden onderzoek naar de overblijfselen van de beroemde Rotterdammer. Ze spraken verschillende wetenschappers en leden van het opgravingsteam dat in 1974 beweerde de "echte" Erasmus te hebben gevonden in een kerk in het Zwitserse Basel.
Redacteur en onderzoeker Ab Bol: "Het is onvoorstelbaar, maar niemand zegt nog te weten waar de schedel gebleven is. Er gaan verschillende verhalen over de ronde, bijvoorbeeld dat de schedel per ongeluk is vermorzeld door een fotograaf of een bouwvakker. Of dat hij beschadigd is geraakt door geblust kalk. Maar het kan ook zijn dat hij door iemand is meegenomen."
Of het om de echte schedel van Erasmus gaat is ook onduidelijk. Hij overleed in 1536 in Basel. In 1929 werden zijn resten vanwege werkzaamheden in de kerk opgegraven om tijdelijk elders te worden ondergebracht.
Maar in 1974 werd geconstateerd dat mogelijk een verkeerde conclusie was getrokken. Bij de stoffelijke resten van een naastgelegen graf werd namelijk een penning gevonden die van Erasmus moet zijn geweest.
Volgens de onderzoekers van REALmag ontbreekt echter het hoofd van dit skelet. "Het was er nog wel na de opgravingen, maar is dus kennelijk verdwenen", zegt Bol. "En iedereen doet er zeer schimmig over. Ook al gaat het uiteindelijk om het gedachtegoed van Erasmus, het zou toch mooi zijn als er opheldering komt over die schedel."