nieuws

Scheepvaart krijgt geen last van uitdiepen Nieuwe Waterweg

Honderdvijftig jaar geleden duurde het zes jaar om de Nieuwe Waterweg te graven. Het uitdiepen van de complete vaargeul en de aangrenzende havenbekkens neemt nog geen jaar in beslag. Ondertussen blijft de haven gewoon toegankelijk voor de scheepvaart.
Toen ingenieur Pieter Caland in 1857 begon met zijn ontwerp voor de Nieuwe Waterweg dacht hij dat de getijdewerking in het kanaal baggerwerkzaamheden overbodig zou maken. Maar dat bleek een misrekening. Ieder jaar moeten baggerbedrijven aan de slag in de haven.
De werkzaamheden die nu staan gepland gaan verder dan gebruikelijk. De complete Nieuwe Waterweg en de havens moeten 1,30 meter dieper worden zodat ook grote schepen tot 17 meter diepte ver in de haven kunnen komen.
"Rotterdam staat daardoor ook de komende decennia als haven op de kaart", zegt Ronald Paul, directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken van het Havenbedrijf.

Geen hinder voor scheepvaart

Elke acht minuten vaart er schip in of uit bij Hoek van Holland. Maar daar is rekening mee gehouden, zegt Paul. De baggerwerkzaamheden zijn zo gepland dat de scheepvaart er geen last van heeft.

Kosten

De totale kosten voor het uitdiepen van de Nieuwe Waterweg en de havenbekkens bedragen zestig miljoen. Het uitbaggeren van het kanaal komt voor rekening van het Rijk. Het Havenbedrijf betaalt de werkzaamheden aan de havenbekkens.