nieuws

Rotterdam plaatst zonnepanelen op gemeentegebouwen

Zonnepanelen
Zonnepanelen
Rotterdam breidt het aantal zonnepanelen in de stad verder uit. Half december komen op zes gemeentegebouwen in totaal 3200 zonnepanelen te staan.
De meeste panelen krijgt het Robedrijf, het sociale werkbedrijf van de gemeente. Op de vestigingen van de sociale werkvoorziening komen 2054 panelen.
De rest komt op de gemeentewerf (320 panelen), brandweercentrale (220), afvalinzamelingsbedrijf (224), de zoutopslag (303) en de kringloopwinkel (80).
Samen zorgen de panelen voor 838 kilowattpiek. Eerder was al bekend dat Rotterdam investeert in het opwekken van zonneenergie op scholen, braakliggende terreinen en in de haven.